De ouderraad (OR)


De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Avond4daagse, het Zomerfeest, de themafeesten en de zomerkampen. Daarnaast geeft de OR advies aan het schoolteam, de directie en de medezeggenschapsraad, fungeert ze als klankbord voor ouders met vragen en is ze de spreekbuis voor de hele school.

De OR bestaat uit circa vijftien leden, gekozen via verkiezingen, en vergadert tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. Voor meer informatie, het OR-reglement of het antwoord op vragen kunt u de OR mailen: orspelwert@gmail.com.

Laatste nieuws


Agenda

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek