Info voor nieuwe ouders


Spannend: voor het eerst naar school! Voor uw kind, maar ook voor u. Daarom laten we u eerst uitgebreid kennismaken. Met de schoolgids, een gesprek met de directie en een rondleiding. Zo krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u vast proeven van de sfeer. Uw keuze gemaakt? Dan volgt de inschrijving waarin alle bijzonderheden worden besproken en genoteerd. Vlak voor of tijdens het wennen krijgt u een intake-gesprek met de leerkracht. U kunt de schoolgids inzien via de volgende link: Schoolgids 2017-2018 
De schoolkalender van het huidige schooljaar kunt u hier inzien:Schoolkalender 2017-2018
U kunt de schoolgids en schoolkalender hier ook als pdf downloaden via  de onderstaande links:
Schoolgids 2017-2018
Schoolkalender 2017-2018

Wennen
Kinderen mogen naar school als ze (minimaal) vier jaar zijn. Maar in de laatste weken voor hun verjaardag kunnen ze wel alvast komen wennen. Aan de school, aan de klas, aan de juf of meester en aan de kinderen – die staan te springen om het hulpje te zijn voor uw kind.

Ontwikkeling
Vanaf de eerste schooldag houden we een dossier bij van de kinderen. Dit dossier wordt de hele basisschoolperiode aangevuld met de vorderingen, observaties, handelingsplannen, toets- en rapportcijfers, eventuele speciale onderzoeken en gespreksverslagen. Wij weten dus altijd hoe het gaat met uw kind en zijn of haar ontwikkeling – cognitief en sociaal-emotioneel. Daar kunt u ook altijd om vragen. En zien we iets opvallends, dan nemen we contact met u op.

Fijn om kennis te maken!
Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek! Paul Van den Bossche (directeur) of Rian Kemper (adjunct-directeur) maakt graag een afspraak met u. Het telefoonnummer: 0418 - 512815.

[Link naar aanmeldingsformulier (onder Protocollen en formulieren). Volgt]

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Uit het fotoboek


de zaal Placeholder Album5.jpg
tom voor de groep Placeholder Album6.jpg